"A La Rieu"

Musi­quette trad reeds op voor diverse verenigin­gen — zow­el voor senioren als voor ser­vice­clubs en over­hei­dsin­stellin­gen.

Zo traden wij o.a. op in de Okto­ber­hallen in Wieze, het Vri­jeti­jd Cen­trum Jabbeke, het Cul­tureel Cen­trum Izegem en Kok­si­jde. het nieuw­jaarscon­cert in De Panne, een driedaagse in Salons Man­to­vani te Oude­naarde.

Aankomende con­certen : zie NIEUWS.