Musi­quette trad reeds op voor diverse verenigin­gen — zow­el voor senioren, ser­vice­clubs als voor over­hei­dsin­stellin­gen.

Aankomende con­certen : zie NIEUWS.

Gastop­tre­dens van 3‑VOCI bij Musi­quette : 

https://www.facebook.com/3Voci-104468177649009/