AANKOMENDE CONCERTEN

Zondag, 15 decem­ber 2019 — open­baar event
Musi­quette light met gastop­tre­den van Ann De Win­ter
Cul­tu­urza­al Oud Gasthuis — Hui­negem 4 — 1730 Asse
Aan­vang 14:30 uur — 2x 60 min. 

Zondag, 12 jan­u­ari 2020 — open­baar event
Musi­quette light met gastop­tre­den van Ann De Win­ter
CC Leopolds­burg — Kas­tan­je­dreef 1 te 3970 Leopolds­burg.
Aan­vang 15:00 uur — 2x 60 min.

Woens­dag, 05 feb­ru­ari 2020 — open­baar event
Musi­quette — volle bezetting
CC Het Per­ron — Fochlaan 1 te 8900 Ieper
Gas­toop­tre­dens van
Ine Smet, Ann De Win­ter, Kris Struyven en Har­ry Hen­drickx.
Aan­vang 20:30 uur — 2x 60 min.

Don­derdag, 30 april 2020 — open­baar event
Musi­quette — volle bezetting zijnde : 12-musi­ci & 4 gas­ten.
Stadss­chouw­burg — Schouw­burg­plein — 8500 Kor­trijk
Gastop­tre­dens van
Andrei Lugov­s­ki — Ann De Win­ter — Kris Struyven en Har­ry Hen­drickx
Aan­vang 20:30 uur — 2x 60min.

Don­derdag, 15 okto­ber 2020 — open­baar event.
Musi­quette — volle bezetting : 12-musi­ci & 4‑gasten
Gastop­tre­dens van
Ine Smet — Ann De Win­ter — Kris Struyven en Har­ry Hen­drickx
Aan­vang om 14:00 uur tot 17:00 uur.
Kur­saal Oos­t­ende — Wes­t­helling 12 — 8400 Oos­t­ende