BOEKINGSMOGELIJKHEDEN ONDER DE NOEMERLES VIOLETTES

Les Vio­lettes (3x viool) + piano
 2x 45min. – geen eigen technicus.

(Indi­en u wenst kan deze for­matie ook ambu­lant wor­den ingezet – maar dan met con­tra­bas of accordeon i.p.v. piano.)

Voor CC’s is echter het kwin­tet meer geschikt.
Les Vio­lettes – con­tra­bas – piano of accordeon
 2x 45/50min. – geen eigen technicus.

BOEKINGSMOGELIJKHEDEN ONDER DE NOEMERMUSIQUETTE

a)    Light ver­sie :   8‑musici + één of meerdere solisten
Duur : 2x 60min

b)    Full Option : 12-musi­ci + één of meerdere solis­ten tot max 4 solisten
Duur : 2x 60min
U heeft de keuze uit vol­gende solisten : 
Ine Smet  (Franse chansons)
Ann De Win­ter — John Reels — Har­ry Hen­drickx (Zie 3‑Voci.be)

In deze bei­de for­mules is één vaste FOH-tech­ni­cus ingecalculeerd.
Alle for­mules zijn ex. gelu­id- & licht­ben­odigdhe­den vol­gens onze tech­nis­che fiche  en in com­bi­natie met de aan­wezige installatie.
Wij verzek­eren u een 100% gecon­troleerd en aan­ge­naam geluidsniveau !